Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropractie of fysiotherapie en manuele therapie

Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropractie of fysiotherapie en manuele therapie

Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropractie, manuele therapie of fysiotherapie?
Ja die vraag wordt me vaak gesteld.  Hieronder leg ik het je uit.

De meeste mensen zijn bekend met fysiotherapie of de meer gespecialiseerde manueeltherapie.

Fysiotherapie omvat het herstellen van spierfunctie en revalidatie.
Manuele therapie is een specialisatie op fysiotherapie waarin verschillende stromingen te onderscheiden zijn. Algemeen beschouwd zal een manueel therapeut ook gewrichten en wervelkolom behandelen middels mobilisaties en manipulaties.

De chiropractor is een specialist in het herstellen van bewegelijkheid in de wervelkolom en aangrenzende gewricht structuren en de daarmee samenhangende neurologische effecten.

Bovenstaande therapieën zijn heel populair en zullen vaak snel resultaat laten zien. Echter bij gewrichtsklachten en wervelkolom klachten zie je ook vaak  gebeuren dat de problemen na een week of een paar weken weer terug komen.

Oorzaak van de het terugkomen van de klachten is dat er andere weefsels zijn die invloed op het betreffende gewricht of spiercomplex uitoefenen.
Deze weefsels kunnen onderdeel zijn van lange spierketens die het lichaam bedekken. Het kunnen ook de vliezen van inwendige organen zijn die aan deze bewegelijke structuren zijn opgehangen.
Zo hangt het gehele darmsysteem aan de  lage lende wervels (L3).
Het middenrif heeft invloed op de gehele rug. De bekkenorganen oefenen grote invloed uit op het bekken en de onderste 2 (L4,L5) ruggenwervels en heiligbeen en dus SI-gewricht.
Hartregio en longen hebben hun invloed op het middenrif maar ook de bovenrug en nek om maar eens een paar in het oog springende relaties te noemen.

Een osteopaat kijkt naar functionele anatomische en fysiologische relaties in het lichaam.

Hoe is een lichaam opgebouwd, hoe hebben alle functies elkaar nodig.
Het oplossen van een lokale pijn heeft kortstondig lokaal effect, maar als de oorzaak op een andere plaats ligt zal de klacht terug komen.
Dit geheel in ogenschouw nemend noemt men holistisch kijken ,diagnosticeren, en behandelen.
Een osteopaat zal de gevonden structuren met verminderde mobiliteit of weefsel kwaliteit weer mobiliseren om de doorbloeding van de regio te verbeteren, zodat het weefsel weer gezond kan functioneren en groeien. (het is levend weefsel en altijd in de groei).
Hiermee zullen de ketens waar het weefsel onderdeel van uit maakt beter gaan functioneren, en zullen wervel en gewrichtsklachten veel minder vaak optreden.

Een ander verschil met de eerder genoemde disciplines is dat de behandel frequentie voor osteopathie veel lager ligt. Terwijl de behandeling zelf wel langer duurt omdat bij iedere behandeling het volledige lichaam onderzocht en behandeld wordt.
Op deze manier wordt iedere disfunctie in het lichaam aangepakt.

Dus als pijn of bewegings beperkende klachten steeds weer terug komen is het raadzaam om naar dieper liggende oorzaken op zoek te gaan en deze te behandelen. Daarin is de osteopaat gespecialiseerd.

De opleiding voor osteopaat duurt 5 jaar en omvat anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie (die laatste 2 om uitsluitingsdiagnostiek te kunnen doen), embryologie en manuele behandelmethoden van zowel spieren gewrichten als inwendige organen van het gehele lichaam.
Velen hebben als aanvulling nog een aantal malen speciaal snijzaal onderwijs aan de universiteit in Heidelberg gevolgd, waarbij men zelf aan menselijk anatomische preparaten werkt. Hierdoor wordt de kennis van functionele anatomie en fysiologie nog eens behoorlijk verdiept.

De opleiding wordt afgerond met een jaar co-therapie en een afsluitende thesis waardoor een osteopaat dus gemiddeld 7 jaar studeert voordat deze als osteopaat bij de overkoepelende kwaliteitsregisters kan worden ingeschreven als d.o.

Een osteopaat d.o. is een specialist in het behandelen van het menselijk bindweefsel en daarmee dus het gehele lichaam.
Uitgangspunt is dat een osteopaat met alle reguliere en niet reguliere geneeskundige disciplines kan samenwerken en dit ook doet.

Osteopathie wordt vergoed via de aanvullende zorgverzekering.

Verschillende fascia

De wereld van de verschillende fascia.

Er wordt veel over fascia gesproken en er zijn diverse therapieën en massages die zich op een of andere manier specifiek met fascia bezighouden.

Omdat fascia bindweefsel is is het een structuur die uiteraard binnen de osteopathie een belangrijke plaats inneemt en er is een heel groot assortiment aan specifieke fascia technieken die in de osteopathie gebruikt worden.

Er zijn zelfs osteopaten die hier in het bijzonder op gespecialiseerd zijn.

Osteopathie houdt zich met vooral bezig met de mobiliteit van bindweefsel in de ruimste zin, dus alle anatomische en fysiologische verbanden zijn belangrijk hierin. Fascia zijn dus bindweefsel maar waar heb je het over als het over de verschillende fascia hebt.

connectiev tissue diagram osteopathie-ilbrink.nl

Carla Stecco functional atlas of the human fascial system

fascia-schematisch

Uit: FASCIA SCIENCE AND CLINICAL APPLICATIONS: NOMENCLATURE REVIEW : Rober Schleip 2012

Volgens het “Fascia Congress Brussels 2012″ zijn de volgende definities neergelegd voor de verschillende fascia

Ik heb de originele Engelse tekst laten staan met daaronder de Nederlandse vertaling.

(I kept the original english text in the definitions)

Dense connective tissue

 • Connective tissue containing closely packed, irregularly arranged (that is, aligned in many directions) collagen fibers.
 • Bindweefsel dicht bijeengepakt , onregelmatig gerangschikt (in veel verschillende richtingen opgelijnd), collagene vezels

Non-dense (areolar) connective tissue

 • Connective tissue containing sparse, irregularly arranged collagen fibers.
 • Los(mazig) bindweefsel, bevat spaarzaam, onregelmatig aangelegd collageen weefsel.

Superficial fascia

 • Enveloping layer directly beneath the skin containing dense and areolar connective tissue and fat.
 • Oppervlakkige fascia, een omhullende bindweefsellaag direct onder de huid dat compact- en los bindweefsel en vet bevat

verschillende fascia osteopathie-ilbrink.nl

  Overzicht van de verschillende fascia in het onderbeen

Deep fascia

 • Continuous sheet of mostly dense, irregularly arranged connective tissue that limits the changes in shape of underlying tissues.Deep fasciae may be continuous with epimysium and intermuscular septa and may also contain layers of areolar connective tissue.
 • Diepe fascia, een continue vlies van meestal compact onregelmatig gerangschikt bindweefsel die veranderingen in vorm van onderliggende weefsels aflijnen.

Intermuscular septa

 • A thin layer of closely packed bundles of collagen fibers, possibly with several preferential directions predominating, arranged invarious layers. The septa separate different, usually antagonistic, muscle groups (for example, flexors and extensors), but may notlimit force transmission.
 • Intermusculaire vliezen (aflijningen), een dunne laag van dicht bijeen gepakte bundels collageen weefsel, mogelijk in diverse voorkeurs richtingen (functioneel). Gerangschikt in diverse lagen. De septa (aflijningen), scheiden verschillende, meestal antagonistische spiergroepen (bijv fexoren,extensoren), maar limiteren nimmer kracht overdracht.

Interosseal membrane

 • Two bones in a limb segment can be connected by a thin collagen membrane with a structure similar to the intermuscular septa.
 • Membrana interossea, een dun collageen vlies tussen twee functioneel belendende botstukken, gelijkend op intermusculaire septa.

Periost

 • Surrounding each bone and attached to it is a bi-layered collagen membrane similar in structure to the epimysium.
 • Periost is het bot omringende vlies dat bilaminair is en vergelijkbaar met epimisium (buitenste vlies om een groep spierbundels).

Neurovascular tract

 • The extramuscular collagen fiber reinforcement of blood and lymph vessels and nerves. This complex structure can be quite stiff.The diameter and, presumably, the stiffness of neurovascular tracts decrease along limbs from proximal to distal parts. Their stiffness isrelated to the angle or angles of the joints that they cross.
 • Neurovasculaire tractus, extramusculair collageen versterkte weefsels die zenuwen bloed- en lymfe vaten (gezamenlijk !) omvatten.Het is een complexe structuur, vaak vrij stijf en verminderd in doorsnede van proximaal naar distaal. The stijfheid is gerelateerd aan hoek waaronder bijvoorbeeld gewrichten gekruist worden).

Epimysium

 • A multi-layered, irregularly arranged collagen fiber sheet that envelopes muscles and that may contain layers of both dense andareolar connective tissue.
 • Epimysium, een meerlagig, onregelmatig aangelegd collagen vlies dat spieren aflijnd (omvat), het bevat zowel dicht als los bindweefsel.

Intra- and extramuscular aponeurosis

 • A multilayered structure with densely laid down bundles of collagen with major preferential directions.The epimysium also covers the aponeuroses, but is not attached to them.Muscle fibers are attached to intramuscular aponeuroses by their myotendinous junctions.
 • Intra en extra musculaire aponeurosen, een meerlagige vliesstructuur met compact neergelegde collagene vezels met een duidelijke richtings voorkeur (functioneel) Het epimysium lijnt ook de aponeurosen af, maar is hier niet aan vastgehegt, De spierweefsels verlopen via musculotendinogene overgangen in de aponeurosen.

Perimysium

 • A dense, multi-layered, irregularly arranged collagen fiber sheet that envelopes muscle fascicles. Adjacent fascicles share a wall ofthe tube (like the cells of a honeycomb).
 • Perimysium, een dicht meerlagig gerangschikt collageen vlies. Dat de spierbundels omvat, aanliggende vliezen vormen samen een honingraatstructuur.

Endomysium

 • Fine network of irregularly arranged collagen fibers that form a tube enveloping and connecting each muscle fiber.Adjacent muscle fibers share a wall of the tube (like the cells of a honeycomb).
 • Een zeer fijn network van onregelmatig geranschikt collageenvlies dat een aflijning vormt rond iedere spiervezel, ook deze structuur vormt aansluitend een honingraatstructuur.

Honeycomb fascia Osteopathie-ilbrink.nl

endomysium 

In onderstaande bronnen is veel inhoudelijk te vinden over structuur en functie van de verschillende fascia

Jaap van der Wal  The architecture of the connective tissue in the musculoskelletal system (fascia congres Brussel 2012)

Robert Schleip Tensional network of the human body

en What is ‘fascia’? A review of different nomenclatures

http://fasciaresearch.de/Schleip2012_FasciaNomenclatures.pdf

Carla Stecco  functional atlas of the human fascial system

revisie:

Dit document werd 07-11-2016 aangepast met  A review of different nomenclatures pdf

Wat is Osteopathie nu eigenlijk

Wat is Osteopathie nu eigenlijk

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″ background_color=”#88caad” transparent_background=”off”][et_pb_row background_color_1=”#88caad” parallax_method_1=”off” admin_label=”row” _builder_version=”3.0.47″ background_color=”#88caad” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ background_color=”#88caad” parallax=”off” parallax_method=”off”][et_pb_text admin_label=”Tekst” _builder_version=”3.0.106″ background_color=”#88caad” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Een osteopaat gaat uit van een lichaam als totale eenheid, met vrijheid van beweging als doel.

De vraag wat is osteopathie nu eigenlijk wordt vaak gesteld

Een Osteopaat werkt uitsluitend met de handen en schrijft geen medicamenten voor.
Osteopathie wordt vaak bij chronische klachten toegepast, maar kan bij zeer veel klachten een oplossing zijn.

Osteopathie is een manuele geneeswijze met als doel het lokaliseren en herstellen van functiestoornissen in de bewegelijkheid van spieren, gewrichten en weefsels.

Het concept is gebaseerd op de logica en toegepaste kennis van anatomie, fysiologie en pathologie en embryologie (ontstaan van relaties in het lichaam).

Viscera /Osteopathie-ilbrink.nl

Het osteopatische concept gaat uit van een lichaam dat constant in beweging is, zowel bewust als onbewust. Spieren, botten, ingewanden, bloedvaten zijn allen in beweging en zijn daarmee ook van elkaar afhankelijk.

Het hele lichaam is door middel van bindweefsel, zenuwen en bloedvaten met elkaar verbonden.

Als de bewegelijkheid ergens in het lichaam is verstoord, om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld ziekte, stress,trauma of eetgewoonten), kan dit dus lokaal of op andere plaatsen klachten veroorzaken. De osteopatische aanpak is er op gericht om evenwicht in de ontstane spanningen in het lichaam te herstellen..

Nadat de osteopaat een indruk heeft van de klachten en medische geschiedenis van de patiënt zal het hele lichaam eerst worden onderzocht, omdat de oorzaak van de klacht lang niet altijd ligt (meestal niet) op de plaats waar de klacht optreedt. Het lichaam is namelijk een biologische eenheid.

Afhankelijk van het opgestelde behandelplan worden er vervolgens door de osteopaat diverse milde technieken en manipulaties gebruikt om het bewegingsverlies weg te nemen en de mobiliteit van het lichaam te herstellen.

Ziekteverschijnselen en klachten kunnen nu afnemen doordat het lichaam de kans krijgt zichzelf te genezen. Iedere osteopaat werkt op een iets andere wijze afhankelijk van zijn of haar bevindingen, maar altijd is het doel, herstellen van evenwicht in het lichaam.

Osteopathie kan bij een groot aantal klachten werken en is geschikt voor baby’s, kinderen, volwassenen en ouderen.

Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen.
Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Voor meer informatie belt u
tel:06 33179417

of stel uw vraag via het kontakt formulier.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]