Geregistreerd osteopaat wat betekent dat.

https://www.osteopathie-ilbrink.nl/NRO registratie osteopaat D.O-MRO

Ik ben geregistreerd osteopaat bij en erkend door het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO).

Pas bij erkenning en registratie mag een Osteopaat de titel van Osteopaat DO– MRO® voeren.

Waarbij de term DO staat voor “Diploma in Osteopathie” en MRO staat voor “Member of Registered Osteopaths”.

Je bent er op deze manier zeker van dat de betreffende Osteopaat vakbekwaam is, een HBO opleiding Osteopathie bij een gecertificeerd instituut heeft gevolgd en jaarlijks verplichte bijscholingen volgt.

De opleiding Osteopathie duurt inclusief propedeuse medische basiskennis 6 jaar aangevuld met een Jaar co-therapie.

Het totaal wordt na de examens afgerond met een wetenschappelijke thesis. De opleiding omvat 250 ECTS. aan studiebelasting

Het werkveld van de osteopaatis georganiseerd onder een beroepsregister, een beroepscollege en een beroepsvereniging.

NRO (Nederlands register voor Osteopathie)

Het NRO is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen.

NRO Nederlands Register voor Osteopathie

Het register controleert de uitwerking van de wettelijke -en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen in de praktijk.
Het College voor Osteopathie (CvO) ziet toe op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving.
Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid. Het register verzorgt de registratie en accreditatie van scholing, nascholing en bijscholing, welke voor elke osteopaat verplicht is. Een belangrijke kerntaak van het NRO is het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten.
Dit gebeurt ondermeer middels de osteopathische beroepscode en de klachtenregeling.
Meer informatie over het NRO is terug te vinden op de website van het NRO.

Bovenstaande betekent dat een osteopaat die bij het NRO geregistreerd is

een diploma heeft van een erkende opleiding Osteopathie

♦ voldoet aan de normen voor CPION eisen voor medische basiskennis

♦ werkt in een door het register goedgekeurde praktijk

♦ werkt volgens de normen van de beroepsgroep. zie hiervoor de beroeps code osteopathie.

♦ neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling

♦ doet actief aan (geaccrediteerde) bijscholing ter bevordering van deskundigheid.

♦heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

NVO (Nederlandse Vereniging van Osteopathie)  

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de 
belangen van de osteopathie in Nederland.

De vereniging maakt zich sterk voor wetenschappelijke erkenning van de therapie en
onderhoudt contacten met andere organisaties van beroepsbeoefenaren.

Het NVO begeleidt nieuwe osteopaten bij het starten van een praktijk en behartigt de belangen van aspirant-osteopaten. De NVO is een democratisch instituut met statuten en een huishoudelijk reglement.

De meeste NVO-leden zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en mogen de beschermde titel DO-MRO® voeren.

Zowel het register als de vereniging maken deel uit van dezelfde organisatiestructuur. Het NRO registreert de osteopaten die opgeleid zijn volgens het beroepscompetentieprofiel, welke gezamenlijk is opgesteld.
Dit profiel beschrijft de basis competenties van de osteopaat.
Meer informatie over het NVO is terug te vinden op de website van het NVO.

 

Klachten regeling.

De Nederlandse wetgeving vereist van elke zorgverlener een goed ingerichte laagdrempelige klachtenregeling.

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om de behandelingen zo goed mogelijk te verzorgen, maar zorgverlening is mensenwerk en dus moet ook osteopathie-ilbrink aan deze klachtenregeling voldoen.
Voor alle relevante informatie verwijs ik naar deze link.

Dit is natuurlijk alleen relevant als we er samen niet uitkomen.
Ik beantwoord graag al je vragen hieromtrent.

Privacy verklaring

Voor het privacy beleid en verklaring verwijs ik naar deze pagina

https://www.osteopathie-ilbrink.nl/osteopathie-ilbrink-nl-privacy-verklaring-en-beleid/