Osteopathie-ilbrink.nl heeft een privacybeleid ontwikkeld.

Osteopathie-ilbrink.nl behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen worden alleen verzameld via het intake-formulier osteopathie-ilbrink.nl

In dit formulier worden alleen die gegevens gevraagd die van belang zijn voor het uitoefenen van het osteopathische bedrijf.

Privacy beleid

 1. Osteopathie-ilbrink.nl heeft één klantendatabase en deelt uw persoonsgegevens uitsluitend binnen osteopathie-ilbrink.nl
 2. Osteopathie-ilbrink.nl gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van de osteopathische praktijkvoering.
 3. Osteopathie-ilbrink.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen volgens de wettelijke normen
 4. Osteopathie-ilbrink.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden en altijd met toestemming.
 5. Osteopathie-ilbrink.nl gebruikt uw persoonsgegevens ook voor het beheersen van verzekeringsrisico’s en het tegengaan van fraude.
 6. Osteopathie-ilbrink.nl beveiligt de ICT infrastructuur adequaat en monitort de systemen pro actief.
 7. Osteopathie-ilbrink.nl verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
 8. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen we persoonsgegevens meteen.
 9. Osteopathie-ilbrink.nl respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw rechten

Het recht op informatie over de verwerkingen;

 • het recht op inzage in uw gegevens
 • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
 • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’, volgens wettelijke normen
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit)
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Akkoord verklaring

U gaat te allen tijde akkoord met deze verklaring indien u gebruikt maakt van de aangeboden diensten van osteopathie-ilbrink.nl

Contact:

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en beleid kunt u contact opnemen met  mailto:privacy@osteopathie-ilbrink.nl

Website privacy

Ons website-adres is: https://www.osteopathie-ilbrink.nl

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten.
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze andere websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Met wie we uw data delen:

Uw data wordt niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw data wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en tevens het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam te voorkomen.

Contactformulieren

Informatie van contact formulieren wordt uitsluitend gebruikt voor directe communicatie en wordt slechts bewaard naar gelang de duur van communicatie.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie mogen opslaan (accept cookies)
Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor de levensduur van het artikel bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten u hebt over uw data

U kunt verzoeken dat we enige persoonlijke data zoals reacties die we van u hebben verwijderen.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Uw contactinformatie wordt beschermd.

Uw data wordt door de webprovider die daarvoor eigen privacyregelementen heeft, beschermd.