Hormonen zijn belangrijke lichaamsregelaars

Hormonen zijn belangrijke lichaamsregelaars

Herken je dit ?

Jij of je kind zit in een enorme dip, stress burnout depressie en dan komen er ook nog lichamelijke klachten bij die niet medisch verklaarbaar zijn. Je komt er niet uit en je hebt het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Welkom. Je bent nu op een plek waar de tijd genomen wordt om naar je te luisteren, een plek waar je compleet serieus genomen wordt met alle lichamelijke klachten of deze nu zogenaamd ‘ psycho somatisch’  of andersom zijn.

Je kreeg misschien te horen

Maak je geen zorgen . Doe wat rustig aan alles komt dan weer goed, gun je zelf even wat “zelf tijd”, je hormonen  spelen wat op, maar dat hestelt als je middeltje x neemt.

Op zich allemaal goede tips maar je zit wel met je pijn en stress of depri gevoel, en en steeds maar terugkerende klachten en je wordt niet gehoord!

Hormonen, er wordt erg veel over geschreven en over gepraat.
Er is altijd wel een situatie te bedenken waar hormonen een rol spelen in het leven.
En weet je het is nog waar ook.

Hormonen zij de regulatoren van je lichaam. Ja ho! nou hoor ik je zeggen, dat doet het zenuwstelsel toch en natuurlijk heb je daar gelijk in.
Het zenuwstelsel speelt ook een belangrijke rol, zeker als je je realiseert dat de meeste neurotransmitters (de stofjes die het zenuwstelsel gebruikt om informatie tussen zenuwuiteinden over te dragen) hormonen zijn of een hormoon achtige samenstelling hebben.

Hormonen spelen dus niet alleen via het bloed een grote rol.
Er zijn vele gespecialiseerde klieren die hormonen uitscheiden die een bepaalde invloed uitoefenen op het lichaam, zoals de Hypofyse en de epifyse in het hoofd, De schildklier maar ook de nieren en bijnieren de alvleesklier en vele andere organen en orgaantjes die hun bijdrage leveren aan het produceren en ombouwen van hormonen. En niet te vergeten een heel groot orgaan dat dagelijks enorm veel invloed heeft op ons gemoed. De darmen, de grootste producent van serotonine. De darmen communiceren voor een groot gedeelte via dit hormoon langs de grote nervus vagus zenuw met de hersenen en hebben op deze manier een grote invloed op je gemoedsgevoel, ook in de hersenen wordt dit hormoon geproduceerd.
Al die organen zijn afhankelijk van beweging en bloedvoorziening om hun functie te kunnen uit oefenen.

Ah beweging, bloedtoevoer en -afvoer en functie.

Nu komen we in mijn werkgebied, dat van de osteopathie dus.
Veel organen ondervinden als gevolg van spanningen en stress in het dagelijkse leven een beperkende invloed in bewegen.
Minder bewegen betekent dat er minder bloed aangevoerd wordt, minder zuurstof en voedingstoffen en andere nuttige stoffen zoals hormonen hun doel kunnen bereiken of dat de stoffen minder effectief aangemaakt en vervoerd kunnen worden.

In mijn dagelijkse praktijk help ik mensen met uit een lopende klachten.
Van migraine, onregelmatige menstruatie tot niet zwanger kunnen worden, darmklachten of moeilijk kunnen plassen met veel succes.

Een osteopaat gaat opzoek naar bewegingsbeperking in het hele lichaam en mobiliseert op essentiële plekken weefsel om het lichaam weer tot herstel aan te zetten. Door beweging weer te herstellen in weefsels kunnen organen hun functie weer uit oefenen, hierdoor kunnen voedingstoffenweer aangevoerd en afvalstoffen en nieuwe gevormde producten weer afgevoerd worden in de bloedsomloop.Leven draait om beweging,
stopt de beweging dan stopt de functie.
Rust roest zeggen wel eens. Dit is echt zo!

Als je lichaam er echt toe doet voor jou laat je dan echt een keer van top tot teen onderzoeken en behandelen. Osteopathie is gebaseerd op gedegen medische kennis.

Het lichaam is voor mij als osteopaat één geheel, niets is los van elkaar te zien.

Ik ben gespecialiseerd in het mobiliseren van het gehele lichaam op een mindful manier.

Mijn aanpak is affectief dat wil zeggen. Contact is belangrijk.

Jij bent het waar het om draait. Jouw gevoel is leidraad en mijn actie is jou lichaam weer aanzetten tot herstel.
Het is een samenwerking van begin tot eind. Deze zachte aandachtige manier van werken leent zich ook uitermate goed voor het behandelen van kinderen en huil babies die allerlei lichamelijke klachten kunnen hebben zoals reflux of voorkeurs ligging als gevolg van bewegings beperkingen.
De oorzaak van dit gedrag kent diverse oorzaken. Voeding kan hierin een rol spelen maar ook de zwangerschap periode en geboorte spelen een grote rol.
Osteopathie-ilbrink staat voor gezondheid met verzorgende handen.

Gezondheid dat ontstaat vanuit een affectief contact.

Een afspraak maakt u via tel: 06 33179417  of via het contact menu.
Osteopathie wordt via de aanvullende zorg verzekering vergoed, controleer je polis aangezien iedere verzekering net iets andere vergoedingsregels kent.

De embryo en het hormoon

De embryo en het hormoon

In de eerste 8 weken, de embryonale fase, wordt het gehele lichaam al in basis aangelegd.

Na deze fase is het een kwestie van uitgroeien en verder differentiëren, altijd afhankelijk van de heersende omstandigheden.
In onderzoeken van de laatste jaren blijkt steeds meer dat ook de hormoonhuishouding al wordt aangelegd en actief meedoet in de ontwikkeling.

Een van de eerste hormonen die het embryo zelf gaat produceren is het serotonine hormoon.

Serotonine is een hormoon en neurotransmitter stof die van invloed is op veel lichamelijke processen.

Het is een stof die vooral actief is in de zogenaamde hersen_darm as.
Deze as wordt vertegenwoordigd door voornamelijk het autonome zenuwstelsel met ‘serotoninerge’ vezels.
Aan beide zijden van deze vezels wordt serotonine geproduceerd.

Dat wil zeggen een deel wordt in de hersenstam geproduceerd, maar sinds een aantal jaren weten we dat het overgrote deel van de serotonine in het enterisch zenuwstelsel, in de darmen geproduceerd wordt.
De serotonine in het enterische deel draagt voornamelijk zorg voor de gastro/intestinale functies (darm functies).
Uitscheiding, peristaltiek, vasolidatie (versterkte doorbloeding), pijnperceptie en misselijkheid.
Het enterisch zenuwstelsel is hoofdzakelijk afferent.(informatie richting hersenen)
De serotonine productie in de raphe nuclei in de hersenstam, heeft invloed op slaap, gemoed, agressie en seksueel gedrag.
De serotonine regulatie vertoont kenbaar leeftijdgebonden aanpassingen, begint prenataal en gaat het gehele leven door.
De sertoninerge zenuwvezels behoren tot de vroegst aangelegde paden. De piek in netwerk uitbreiding vindt plaats tussen het 3de en 18de levensjaar. Waarna de groei weer langzaam afneemt.

hersen darm as embryo en hormoon

Het enterisch zenuwstelsel (enterisch staat voor het intestinale of wel darm stelsel)  is geheel autonoom en vertegenwoordigt de meest diverse neurochemische component in de periferie van het zenuwstelsel.
Het enterisch systeem is embryonaal aangelegd vanuit vagale innervatie (embryonaal voor en midden darm)
en voor een deel als derivaat (afstammend van) van de sacrale neurale lijst ( embryonale eind darm).
Rond de zevende week is het enterisch zenuwstelsel evenals de hele darmtractus aangelegd.

Logisch want de aanleg van de functies gaat nagenoeg gelijk op, het enterisch systeem wordt in 2 cirkelvormige lagen in de darmtractus aangelegd. (Dit zijn de plexi van meissner en auerbach).

Belangrijke ontdekking is ook dat het enterisch zenuwstelsel zeer plastisch is en in staat is tot neongenese (nieuwvorming) van uitlopers.

Mede door deze enorme uitgebreidheid (aantal schakelingen is vergelijkbaar met de hersenen) en autonome functie spreekt men ook wel van het buikbrein.
De synthese van serotonine is geheel afhankelijk van de aanwezigheid van tryptofaan of liever een tussenstof die 5-HT (5-hydroxy tryptophaan) genoemd wordt.
Deze stof zorg voor synthese van de receptoren en target cellen voor serotonine.
De aanwezigheid van deze precursor zowel in het embryo/foetus als in de placenta  doet vermoeden dat het een belangrijke regulator is in de groei.
Experimenten op proefdieren hebben groei achterstanden laten zien bij vermindering of afwezigheid van 5-HT. (maar dit geeft uiteraard geen uitsluitsel over de werking bij de mens !)

In een eerder artikel “de wereld van het ongeboren kind”  schreef ik al over bewegingspatronen van het kind.

Vorm en functie vullen elkaar continue wederkerig aan in de ontwikkeling en zijn op zich precursors voor verder ontwikkeling.

Dit geldt dus ook voor de ontwikkeling van de darmen en het enterisch zenuwstelsel.
Doordat er een beweging is waarin de neurale buis gevormd wordt waarlangs vervolgens somieten ontstaan en zich dus omstandigheden voordoen qua metabole functies en ontwikkelingsruimte, ontstaat er ook een volgend systeem die met de metabole groei meedoet.

De zenuwuiteinden en cellen groeien mee de periferie in achter de gunstige omstandigheden aan.

(In de meeste studieboeken wordt dit migratie genoemd, ik spreek liever over groeibewegingen)

De achterzijde van de darmaanleg ligt in eerste instantie zeer dicht tegen de regio aan waar de neuralebuis de aorta en de venen zich ontwikkelen.
De zenuwen hoeven maar enkele micrometers af te leggen om vervolgens in het ontwikkelingsproces van de darmen mee te gaan.

embryo plm 40dagen centraal en perifeer zenuwstelsel incl seritonine hormoon stelsel
from human embrylogie Hinrichsen. Centraal en perifeer zenuwstelsel, embryo 40 dagen. De nervus vagus reikt vanuit de hersenstam tot diep in de buik.

De nervus vagus (n.X) groeit al vanaf de eerste aanleg bij de voordarm, als het hart gevormd wordt, mee naar de lager gelegen gebieden.
De strekking van het embryo in later stadium speelt hierbij natuurlijk ook een prominente rol.

Gezien de groeibewegingen die het embryo en later de foetus maakt, zoals continu overlangs twisten en draaien en beweging van de gebogen naar gestrekte vorm  waarbij ook nog eens alles asymmetrisch gebeurt zullen ook de zich vormende ingewanden gaan aanpassen aan de bewegingen.

Alles beweegt tijdens de groei, waarbij al bewegingen gemaakt worden die later als  functioneel beschouwd zullen worden.

Door de darm vloeit  amnionvloeistof tussen de net gevormde mondopening en de net gevormde anale opening. Metabole ‘afval stoffen’ van cellen kunnen dus ook via die tractus het amnion in. (het amnion wordt ook wel vruchtwater genoemd)

embry 40 dagen darm tractus voor seritonine hormoon vorming en arterien
E Blechschmidt collection

In de allervroegste fase ontwikkelt zich het reuk orgaan en is de reukzenuw actief en proeft de amnionvloeistof.

In het foetale stadium  (na 8 weken dus) ontwikkelen de smaak papillen zich en kan het kind via de mond proeven.
Er ontstaat interactie, het gehoor ontwikkelt zich waar bij steeds meer aanwijzingen zijn dat het kind op de stem en omgevingsgeluiden van de moeder reageert.

Vanaf nu  weten we dat er serotonine wordt geproduceerd die ook al heel basale processen begeleid.

Het vermoeden bestaat dat de foetus al gemoedstoestanden beleeft.

Hetgeen met bovenstaande aanwijzingen enigszins verklaarbaar en begrijpbaar is.

Alle onderdelen van de hersenen zijn in basis ingericht rond de achtste week. In de loop van de foetale periode als de plooien in de hersenen ontstaan zullen zich meer kernen ontwikkelen, waarbij steeds meer hersenfuncties geprikkeld kunnen worden door de groeibewegingen, die zelf vervolgens weer opgeslagen kunnen worden in neurale netwerken.

We hebben gezien dat de ingewanden zeer rijk geïnnerveerd zijn en serotonine produceren vanaf een heel vroeg stadium.

Dit geeft te denken dat de darmen evenals de hersenen vanaf het vroege tijdstip van ontwikkeling ervaringen kunnen opslaan en een somatopsyche kunnen gaan aanleggen.

Dit is echter een hypothese en niet intensief onderzocht, maar gezien de manier waarop vorm en functies afhankelijk van elkaar zijn en het gehele gedrag van het kind zich ontwikkelt is dit niet ondenkbaar.
Het enterisch systeem is al voor de geboorte een heel boeiend systeem dus.

Na de geboorte zal het kind, indien deze via de vaginale gang ter wereld komt, in aanraking komen met het microbioom van de moeder, via het vaginale en fecale residu.

Dit is van essentieel belang voor de kennismaking met de bacteriewereld die zich vervolgens via de mond van het kind in de darmen kan gaan ontwikkelen. (Er zijn voorzichtige hypothesen dat het kind niet geheel steriel ter wereld komt en dat er al enige vorm van bacteriële enting via het amnion plaats heeft)

Het is gebleken dat bij een vaginale geboorte het kind de grootste diversiteit aan microorganismen ontwikkelt en het meest gezonde startbioom (darm bacterie bestand) opbouwt.

Kinderen die middels keizersnee ter wereld komen krijgen hoofdzakelijk bacteriën van de huid mee, hoewel er laatste tijd vaker aandacht wordt besteed aan het insmeren van het kind met vaginaal residu om toch een goede start te krijgen.

Verder is borstvoeding van groot belang omdat ook hierdoor de darmflora verrijkt wordt en tevens een goede start met immuun stoffen (IGA) gemaakt wordt.
Kinderen die alleen met formule voeding grootgebracht worden hebben een grote achterstand op de vorming van diversiteit in darmflora. En moeten soms zelfs worden aangevuld met pre en probiotica, waarbij steeds vaker aanbevolen wordt om de eerste formule langer door te zetten in plaats van de vervolg voeding.

Als het enigszins mogelijk is heeft borstvoeding te allen tijde de voorkeur.

Moeder natuur zorgt goed voor de nakomelingen.
Darmbacteriën hebben een grote invloed op de vorming van serotonine in de darmen en daarmee ook het immuun systeem.
Er is in het enterisch systeem een verband gevonden tussen 5-TH en immuun factoren.
Daarnaast zijn er bacteriestammen die serotonine hormoon produceren in het darm lumen, waardoor dit ook via die weg langs het GALT (gut associated lymfatic tissue of wel het basis bioregulatie systeem, de waakhond van de darmwand) opgenomen kan worden.

stress en serotonine hormoon

Gezien de inmiddels bekende functies waarbij serotonine een belangrijke rol speelt is het dus belangrijk dat darmflora gekoesterd wordt.
De darmflora ontwikkelt zich in het kind vooral in de eerste 3 jaar.
Daarna fluctueert het bestand met de voeding en het aangeboden dieet en omstandigheden als ziekten en trauma’s.
Maar er ontwikkelt zich ook een basisbestand die het gehele leven van het individu redelijk stabiel blijft.
Er zijn echter factoren die hierop kunnen ingrijpen en dat is antibiotica.

Het bioom kan zich regenereren, ook het basisbestand kan dat, maar herhaaldelijk gebruik heeft grote invloed op de weerstand die de darmflora vertegenwoordigt.

De darmflora vertegenwoordigt een groep bacteriën 10 x zoveel als we menselijke cellen hebben met een DNA bestand dat 150 meer genen kent dan het menselijk genoom.
Het is hiermee een belangrijke ondersteuning van ons mens zijn.

We kunnen niet zonder onze darmflora en onze voeding is bepalend voor de samenstelling.
De samenstelling is bepalend voor het individu dat je  op dit moment bent.

De darmflora heeft via onder andere het enterisch zenuwstelsel een grote invloed op gemoed en gedrag, immuniteit en darmziekten.
Er zijn directe verbanden tussen serotonine en IBS (PDS of prikkelbaardarm syndroom) gevonden.
Wees dus goed voor je darmen en zorg voor een goed dieet.

Ook als aankomende moeder is het van cruciaal belang om een goede voeding te handhaven, want het kind krijgt via de placenta heel veel voedingsfactoren en hormonen  mee en reageert hier op.
Ook stress factoren  spelen een grote rol in de ontwikkeling van het kind.

Ik hoop dat met bovenstaande een stukje duidelijk is geworden hoe al tijdens de embryonale en foetale fase essentiële levensfuncties gevormd worden.
Als het ware worden geïncarneerd.
Pas als iets eigen is, geïncarneerd is kan het tot volle ontwikkeling komen.
Als je zorgt dat wat ingenomen wordt van goede kwaliteit is, zal alles wat gevormd wordt van top kwaliteit zijn.
Voeding is in deze context in de breedste zin van het woord bedoeld.
Het zijn alle indrukken die zowel moeder als kind krijgen van de omgeving en via het eten.

NB: in bovenstaand verhaal heb ik het voornamelijk over serotonine als hormoon gehad.
Maar met de aanleg van de hypofyse wordt er vanaf  week 11 ook al een start gemaakt met andere voor de groei belangrijke hormonen.
Het gehele biochemische proces dat onze levensfuncties reguleert wordt nu al ingericht en gestimuleerd.
Het kind heeft dus alle middelen om op zijn omgeving te reageren op biochemische wijze en daarmee al basale eigenschappen te oefenen.
Naast het oefenen van bewegingen (groei beweging) wordt dus ook het gehele hormonale stelsel voorbereid en ingewerkt.

Geboren worden is niet het einde van de foetale fase. Het is een voortgaan van wat bij de conceptie is gestart en door gaat tot dat het leven zich weer van ons lichaam afscheidt.

Een volgend artikel gaat over “incarneren”.
Zonder innemen is er geen ontwikkeling mogelijk.

Wilt u meer weten over de prenatale ontwikkeling op basis van het biomechanische verklaringsmodel ?
(niet genetisch)
Ik geef op verzoek lezingen en gast seminars.
Heb je hulp nodig bij je studie embryologie?
neem kontakt op via het kontakt formulier
of bel 06 33179417
kijk voor meer over dit  onderwerp op mijn website https://embryologisch.nl

Referenties:levina1968: endocrine features in development of human hypothalamus.
doi: 10.1016/0016-6480(68)90116-0
Serotonin, tryptophan metabolism and the brain-gut-microbiome axis.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2014.07.027
Hormone levels in neonatal hair reflect prior maternal stress exposure.
http://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.01.010
De relatie tussen prenatale endocriene en psychische invloeden via de moeder en ontwikkeling en cortisolniveau bij het kind (pdf)
De competente foetus en baby: op weg naar hechting (Pdf)