Je bent nu al niet meer niet meer wie je net was

osteopathie-ilbrink nu al niet meer wie je net was

[et_pb_section fb_built=”1″ background_color=”#88caad” admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″ transparent_background=”off”][et_pb_row background_color=”#88caad” background_color_1=”#88caad” parallax_method_1=”off” admin_label=”row” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ background_color=”#88caad” parallax=”off” parallax_method=”off”][et_pb_text admin_label=”Tekst” _builder_version=”3.0.106″ background_color=”#88caad” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_style=”solid”]

Het lichaam is een ondeelbare biologische eenheid dat continu aan verandering onderhevig is.

Miljarden bewegingen, en biochemische reacties per seconde. De veranderingen gaan zo snel dat je met recht kunt zeggen. Sterker nog je bent nu al niet meer niet meer wie je net was.

Van af de eerste celdeling veranderde het en paste het zich aan de heersende omstandigheden.
Omstandigheden die je tot mens maakte.
Van af die eerste cel deling, vermenigvuldigen alle cellen zich in het lichaam en sterven oudere cellen af. Weefsels groeien en sterven af. Zo is een weefsel continu nieuw. De binnen zijde van je darm is iedere 3 dagen geheel nieuw een bot doet er een aantal jaren over. Maar elk onderdeel van je lichaam is regelmatig volledig vervangen en lijkt in niets meer dan alleen vorm op het voorgaande.

Ieder onderdeel van je lichaam regenereert er vindt continue neo-genese (nieuwvorming) plaats, genezen zou je kunnen zien als verbastering van genese)

In die zin is je fysieke lichaam altijd jonger dan je zelf bent.

Ja er vindt veroudering plaats maar dat heeft zijn oorzaak in feit dat cellen kennelijk toch niet oneindig kunnen blijven delen. Dit heeft te maken met de steeds weer kunnen verversen van het genotype, bij elke celdeling. De kwaliteit hiervan gaat in de loop van de jaren achteruit.

Dit wordt slechts langzaam zichtbaar om dat het lichaam vele 100.000’en miljarden cellen heeft. Daarnaast wordt dat biotoop nog eens met het 10-voudige aangevuld met niet lichaamseigen bacteriën.
Dat geheel maakt ons het bioom mens, wat betekend dat we niet zonder die bacteriën kunnen..

Je bent nu al niet meer wie je net was.
Het lichaam is dus continue een nieuwe tijdelijke verschijning.

Ziek zijn is een heel normaal proces dat bij het reguleren van je biotoop hoort.

Het lichaam reageert op indringers en ongewenste situaties door stress of  roodheid zwelling koorts, noem maar een aantal bekende verschijnselen op. Dit zijn signalen dat je lichaam heel hard bezig is het proces te controleren
Bij een normale griep of verkoudheid of ontsteking (is dus een goede eigenschap van een hard werkend en gezond functionerend lichaam) wint het lichaam meestal en is er niets aan de hand. Het duurt een paar dagen. Het lichaam leert van de veranderde omstandigheden en weet zich in een volgende situatie beter te weren. In die zin wordt je dus beter van ziek zijn.

Alleen bij heel hardnekkige ziektes kan het wenselijk zijn een handje te helpen door de omstandigheden gunstiger te stemmen (medicatie al of niet homeopathisch of zelfs een operatie als iets ernstig beschadigd is)

Omstandigheden zijn dus belangrijk voor het lichaam.

Deze omstandigheden zijn niet alleen de fysieke omstandig heden maar ook de psychische.
het lichaam is een eenheid, fysiek en geestelijk, ze houden elkaar in evenwicht en hebben elkaar nodig.


In de embryologische groei zie je al duidelijk de relatie. Het neurologische aspect en het viscerale aspect groeien in tegengestelde richtingen. In eerste instantie is het neurologische aspect dominant maar dit kan niet zonder voeding en het zal zich buigen in de richting van de voedingsbron. Het viscerale aspect. In eerst instantie zijn het hart en de lever de snelst groeiende viscerale organen. De lever produceert bloed het hart pompt, allemaal om de enorme groei van het neurologische aspect te voeden.
Blijft de een achter dan ontwikkeld de ander ook niet. Omdat er geen noodzaak toe is.

De darmen ontwikkelen verder naar beneden er vindt een strekking plaats van het lichaam, waarbij de darmen in  de buik een kluwen vormen en de hersenen in het hoofd op gelijksoortige manier kronkels gaan vormen.

Beide organen gaan zich met vertering bezig houden.
De darmen met organische vertering en de hersenen met vertering van sensorische informatie.

Beide hebben elkaar nodig. De darmen zijn voorzien van evenzoveel zo niet meer neuronen dan de hersenen.
De darmen zijn voor een groot deel zelfregulerend.
Ze geven alleen de hoogst nodige informatie door naar de hersenen. Ook vice-versa is het geval. Alles in een bepaald evenwicht.

Ze kunnen niet zonder elkaar. Zonder voeding geen juiste omstandigheden, geen juiste omstandigheden geen juiste functie en geen juiste vorm.
Vorm en functie zijn wederkerig afhankelijk van elkaar en beiden direct afhankelijk van omstandigheden die ook weer mede bepaald wordt door de groei.

Groei is een aanpassing aan omstandigheden, maar beïnvloedt zelf ook weer die omstandigheden.

Het lichaam is een projectie van uitwisseling van informatie.
Informatie is feitelijk niets anders dan een manifestatie van energie. Of dit nu van organische voeding afkomstig is of van sensorische prikkels. Al deze informatie voedt het lichaam en vormt een bepaald bewustzijn.
Met voldoenden oefening kunnen we ons van heel veel lichamelijke processen echt bewustzijn. We zijn het lichaam tenslotte. We zijn de eenheid van energie uitwisseling. Een eenheid die niet alleen intern uitwisselt maar met de gehele omgeving.
Alle cellen in het lichaam zijn opgebouwd uit energetische eenheden. Op sub atomair nivo is er ogenschijnlijk geen verschil in die zin dat er een verschil in resonantie is per locatie. Het lichaam is net als ieder fysiek voorwerp een resonantie van energie.

We zijn allemaal energetische wezens en alles wat we denken is een manifestatie van energetische uitwisseling.

Een eigenschap van energie is polariteit. En met het bestaan van polariteit is er een mogelijkheid om informatie op te slaan. Informatie wordt dus op enigerlei wijze in het gehele lichaam opgeslagen, waarbij het specialisme voornamelijk toegewezen wordt aan de neurale structuren. Daar zal een kern van waarheid in zitten, maar meer in de zin van regulatie en coördinatie in mijn visie. Deze regulatie manifesteert zich in gedachten en bewust gestuurde interactie met de omgeving.
gedachten zijn in die zin willekeurige en onwillekeurig chemisch manifestaties van ontelbare mogelijkheden van combinaties die zich kunnen vormen op energetische niveaus.
Kennelijk kunnen wij dit sturen met ons bewustzijn en zelfs zo trainen dat we precies dat kunnen denken wat we willen, sterker nog we kunnen met wat oefening zelfs voelen wat we willen wanneer we willen.
Hiermee is de mens geheel zelf regulerend.
We zijn geheel in staat indien we dat willen totaal autonoom beslissingen te nemen.
Deze beslissingen beperken zich niet tot daden, maar iedere actie iedere ervaring wordt door het gehele lichaam geregistreerd op ieder niveau.

Intermezzo:
Recent (oktober 2015) heeft men in een laboratorium omgeving het tot nog toe in de kwantum mechanica onverklaarde entanglement (spooky action) bewezen in Delft en ander laboratoria in de wereld.
Hiermee zijn eerdere vermoedens bevestigd, dat elektronen en kleinere partikels onafhankelijk van tijd en afstand met elkaar communiceren en gelijkgestemd kunnen resoneren. Dat betekent dat er naast het neurale netwerk nog een veel groter en principiëler communicatie systeem bestaat.
Een systeem waarvan we in de komende jaren vee toepassingen zullen gaan zien, nu men de werking ervan snapt.

Iedere gedachte en iedere emotie wordt door het gehele lichaam waargenomen en ervaren en zelfs opgeslagen.

Net zoals het lichaam informatie weet op te slaan in het immuun systeem en dit op de juiste tijdstippen weet te mobiliseren.
Een lichaamsgeheugen dat alles vanaf de prilste jeugd herinnert. Een lichaams geheugen dat continue bijgesteld kan worden door nieuwe ervaringen.
Hoe bewuster je ervaringen aan het lichaam kunt blootstellen hoe duidelijker dat geheugen beïnvloed wordt.
Dus hoe bewuster emoties ervaren worden hoe en hoe meer je bewust van het feit dat je emoties kan kiezen hoe meer invloed je hebt op de reactie van het lichaam.
Je kunt dus de omstandigheden waarin het lichaam verkeert beïnvloeden door je gedachten.

Omstandigheden beïnvloeden groei, vorm en functie.

Met bewust leven en bewust kiezen kun je dus belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid.

Een mooi voorbeeld van bewuste beïnvloeding van het lichaam is wat “iceman” Wim Hof  met allerhande wetenschappelijke onderzoeken laat zien.
Maar ook de steeds meer in laboratorium omstandigheden onderzochte invloeden van meditatie bevestigen hypothesen in deze richting.

Ik had het even over het kiezen van emoties. Dit klinkt heel naïef, maar het is iets dat zeer wezenlijk is en met enige bewustzijnsoefening en meditatie mogelijk is. e-motie is in die zin niet anders dan energy in motion, energie in beweging dus.Somatic experience technieken laten zien dat het heel goed mogelijk is lang opgeslagen lichamelijk trauma’s te veranderen.
Omstandigheden kunnen dus veranderd worden en nieuwe ervaringen kunnen plaats maken voor oude. Polariteit kan beïnvloed worden

Een ander voorbeeld:

Candace Pert, auteur van Molecules of Emotionlegt uit in een voor de Nobelprijs genomineerde onderzoek, hoe emoties ons lichaam beïnvloeden op celniveau:

“Als trauma’s en negatieve emoties niet worden verwerkt, worden ze fysiek opgeslagen als cel in het geheugen, en voorkomen ze hierdoor dat deze cellen deel uitmaken van de constante chemische communicatie die plaatsvindt in het lichaam. De herinneringen sluiten deze cellen niet alleen af, maar kunnen leiden tot emotionele en fysieke aandoeningen, jaren nadat de gebeurtenis plaatsvond.”

Dit gezegd hebbende is er dus een onvoorstelbare kracht weggelegd voor het bewust omgaan met het bewustzijn.

Een mens is in essentie een zeer krachtig en gezond zelf regulerend wezen.
Ziekten zijn manifestaties van energie. Manifestaties van energie kunnen veranderd worden.

Ik ben een groot voorstander van het ontwikkelen van het bewust zijn en ontwikkelen van de kracht van dit bewustzijn.

In plaats van de toevlucht te nemen naar antibiotica of vaccinaties bij iedere bacterie of virus aandoening.
Durf eens een weekje ziek te zijn, ziekte heeft je iets wezenlijks te leren over de omstandigheden waarin je verkeerd of hoe je daarin gekomen bent.
Ziekte slaat altijd toe op de zwakste schakel in het lichaam.
Het lichaam is altijd onderhevig aan bacteriële en virale invloeden. 24 uur per dag het leven lang.
Een bacterie die een maag ontsteking wordt verweten zit daar altijd al, alleen vermindering van immuniteit verbeterd de kansen voor deze bacterie om zich te manifesteren.
Vermindering van immuniteit is een vermindering van energetisch bewustzijn.
Energetisch bewustzijn is niet alleen denken over gezondheid, maar ook bewust gezond eten en leven.

Er is een natuurlijke wetmatigheid die laat zien dat alle levende en niet levende materie, uitgaat van economie comfort en equilibrium. (ECE)

Het belangrijkste middel om ons zelf te toetsen op economisch, comfortabel en evenwichtig functioneren, is ons gevoel van welzijn.

Ons gevoel van liefde, compassie is een aangeboren gevoel dat we omwille van sociale omstandigheden maar al te vaak niet durven te tonen.
ONZIN, gooi je masker af en wees wie je bent.

Manifesteer die liefde die van nature in je zit. Manifesteer de intrinsieke goedheid.
Dit betekent niet dat je iedereen een aai over de bol moet geven maar dat je naar elkaar luistert en elkaar helpt met wijze raad of elkaar helpt zichzelf weer te vinden.

“Ik kan je ander een licht doen schijnen op een mogelijk pad. Maar je moet zelf je pad kiezen en lopen. Ik kan helpen hoe je makkelijker kunt lopen, maar de stappen moet je zelf zetten.”

Een gedicht dat aan Rumi wordt toegekend.

Ik vroeg God om kracht,
En ik kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg God om wijsheid.
En ik kreeg problemen om op te lossen.

Ik vroeg God om voorspoed,
En ik kreeg verstand en kracht om te werken.

Ik vroeg God om moed,
En ik kreeg gevaren om te overwinnen.

Ik vroeg God om liefde,
En ik kreeg mensen om te helpen.

Ik vroeg God om gunsten,
En ik kreeg kansen.

Ik ontving niets van wat ik vroeg,
Maar kreeg alles wat ik nodig had.

Ik kreeg continue verandering.

Dus je kunt rustig tegen me zeggen, “je bent nu al niet meer niet meer wie je net was”.

Evert-Jan Ilbrink Osteopaat D.O.-MRO

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]