Hoofdpijn hoe kom ik er van af ?

Hoofdpijn hoe kom ik er van af ?
Hoofdpijn je wilt er natuurlijk zo snel mogelijk vanaf !!!!

Hoofdpijn kent vele oorzaken.
Hieronder volgen een aantal goede bekenden vanuit mijn osteopathie praktijk maar de lijst is natuurlijk veel langer.
Als er vragen opkomen naar aanleiding van onderstaande dan kan je me altijd bellen : 06 33179417 of kontakt opnemen via het kontaktformulier

Stress is natuurlijk wel de bekendste en meest genoemde oorzaak in het alledaagse leven.

Pijn die van af de nek opkruipt naar achterhoofd en van daaruit verspreid en zich langzaam aan steeds meer aandient tot dat het onhoudbaar wordtopgetrokkenschouders hoofdpijn www.osteopathie-ilbrink.nl of juist zeurend en drammerig.

Nekspieren raken vaak gespannen bij stress. Een verkeerde zithouding achter de computer en op getrokken schouders zijn vaak aan te wijzen als in het oog springende oorzaak.

Een verkeerde zithouding geeft een onregelmatige trek op de ruggenwervel, in deze ruggenwervel zitten vliezen die rechtstreeks in verbinding staan met het zenuwstelsel en dus de hersenen.
Onbalans en tractie op deze vliezen kunnen pijnlijke irritatie veroorzaken in het hoofd.
Opgetrokken schouders die steeds maar de nek aanspannen.
In de nek en schouders zitten spieren die continue aan het achterhoofd trekken met irritatie en pijn tot gevolg.achter hoofdpijn www.osteopathie-ilbrink.nl

Maar stress is een breder begrip.

Stress is ook overbelasting van structuren waarvan je niet zo gauw bij stil staat.

Heb je een nieuwe beugel of dit nu een metalen binnen- of buitenbeugel een plastic invisalign beugel is. Allemaal trekken ze aan je kaken, je aangezichts-beenderen en aan je schedel beenderen.
Van binnenuit wordt er aan allerlei spieren en zenuwen getrokken die een uitstralende pijn hebben naar het hoofd zoals de zijkanten en het achterhoofd.N mandibulare hoofdpijn www.osteopathie-ilbrink.nlHeb je hoofdpijnklachten sinds je een beugel draagt of als deze bijgesteld is?

Ik merk regelmatig dat klachten heel snel afnemen bij patiënten met een beugel als ik ze behandeld heb.

Maar wacht even ook boren en tand- of kiesextracties kunnen veel spanningen op de schedelbeenderen en schedelnaden veroorzaken, die op hun beurt hoofdpijn veroorzaken.
Als osteopaat kan ik met speciale zachte technieken de opgebouwde spanningen in het hoofd verzachten en in evenwicht brengen zodat ze niet zo’n pijnlijke impact meer hebben.

NB: Bovenstaande verschijnselen kunnen ook pas jaren later optreden omdat bepaalde bewegingsbeperkingen soms maar langzaam doorwerken. Bevrijding van die beperkingen is wel vrij snel merkbaar overigens.

Door Stress van het werk of van bepaalde eetpatronen kunnen de darmen verstard raken en aan bewegingsvrijheid inboeten.nervus vagus hoofdpijn www.osteopathie-ilbrink.nl
De darmen hebben een hele nauwe relatie met de hersenen via het onwillekeurig zenuwstelsel, de z.g.n. hersen-darm-as.

Met speciale mobilisatie technieken voor de darmvliezen geef ik het darmstelsel de bewegingsvrijheid terug waardoor eventuele buikklachten maar ook hoofdpijn kan worden opgelost.
Soms wordt behandeling aan de darmen vergezeld met een voedingssuggestie, afhankelijk van de bevindingen.

Wanneer de darmen niet vrij kunnen bewegen, kan dit zorgen voor veel uiteenlopende klachten.

Buikorganen moeten vrij kunnen bewegen en zeker niet gespannen aanvoelen.
Als ze gespannen zijn en de beweging wordt beperkt door spanning of zelfs kleine verklevingen, kunnen er klachten ontstaan zoals bijvoorbeeld constipatie, buikpijn, darmkrampen of prikkelbaar darmsyndroom om er een paar te noemen.
Maar ook rugpijn vindt zijn oorsprong vaak in bewegingsverlies van onze darmen.
In de praktijk merk ik vaak dat veel onbegrepen klachten opgelost worden door de bewegelijkheid van de darmen te verbeteren.
De normale bewegingen van de buikorganen staat onder invloed van het eigen autonome zenuwstelsel en uit zich in de peristaltiek, maar ook onder invloed van de vliezen waarin ze opgehangen zijn in de buik.
Een goede ademhaling waarbij de buik betrokken is heeft een grote invloed.

Even als de darmen speelt de lever een belangrijke rol bij hoofdpijn.

Een verminderde beweeglijkheid van dit orgaan leidt tot vermindering van zijn mogelijkheden om zijn functie uit te oefenen. Zoals bijvoorbeeld afvalstoffen filteren, gal maken en zo zijn er nog minimaal 500 functies die de lever uitvoert.
De lever wordt stugger en het omhullende vlies gaat irriteren. Ook dit vlies ontvangt zijn zenuwen uit de nek.
Door de irritatie van levervlies en zijn innervatie kan hoofdpijn ontstaan.

Hoofdpijn ontstaat vaak doordat het lichaam zijn gifstoffen niet goed kwijt kan, omdat de nieren wellicht niet meer zo goed in hun omhullende weefsel kunnen bewegen door de opgebouwde spanning in het lichaam. De hersenvliezen worden hiervoor dan onder anderen een tijdelijke opslagplaats. Dit komt nog vaker voor als er niet genoeg water gedronken wordt.

Concentratie- en slaapvermogen kunnen verslechteren.

Door de beweeglijkheid van de lever, de nieren en de darmen te verbeteren als deze als belangrijkste disfunctie bevonden worden is het lichaam sneller in staat beter zich van de opgehoopte gifstoffen te ontdoen.
De hoofdpijn zal snel minder worden en minder vaak terugkomen of beter nog vrijwel weg blijven.

Hierboven zit u mooi bijeengebracht waarom een osteopaat het gehele lichaam onderzoekt bij aanwezigheid van klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn.

De oorzaken kunnen divers zijn. En met de oorzaken kunnen klachten zich even divers uiten.

Uitgangspunt voor mij als osteopaat is dat een lichaam zich daar uit waar dat mogelijk is dus daar waar de fysiologische mogelijkheden zich voordoen

Bewegelijkheid is een basisprincipe waar de osteopaat zich mee bezighoud. Gebrek aan beweging resulteert in een gebrek aan functie uitoefening wat op zijn beurt dus weer klachten patronen kan veroorzaken in het gehele lichaam.
Een osteopaat is gespecialiseerd in het herstellen van beweging in het bindweefsel-, steunweefsel en organen.

Neem gerust contact op als je vragen hebt over osteopathie.
Heb je zelf hoofdpijn of onbegrepen andere klachten die maar voortduren.
Blijf er niet mee rond lopen.

Jij wilt er toch ook van af?
Laat je onderzoeken en ervaar wat een osteopathische behandeling je brengt.
Tel:06 33179417