Osteopathie is een unieke vorm van manuele geneeskunde.

rugpijn osteopaat in Almere www.osteopathie-ilbrink.nl

 

Een Osteopaat zoekt naar de achterliggende oorzaken van het ontstaan van een klacht door alle functionele anatomische en fysiologische relaties in het lichaam aan een onderzoek te onderwerpen. Dit alles gebeurd handmatig.

Dit is wat osteopathie onderscheidend maakt.

 

Het lichaam is een ondeelbare biologische eenheid:

Lichamelijke klachten kunnen hun oorsprong op hele andere plaatsen hebben dan ze waar ze zich uiten.

Er is een groot aantal symptomen , acuut of chronisch, die voor een osteopatische behandeling in aanmerking komen.

Een behandeling wordt vooraf gegaan door een grondige intake en onderzoek.

Osteopathie is gebaseerd op dezelfde grondslag als reguliere geneeskunde, zoals anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie en psychologie, maar ook op de relaties hier tussen en de relaties die ontstaan in de embryologie. Ik ben in mijn specialisatie vooral geïnteresseerd in die embryologie.

In de embryologie ligt voor mij de basis. het uitgangspunt van mijn behandelingen. Mijn afstudeerthesis was ook op dit onderdeel gebaseerd.

Mijn missie is het lichamelijk weefsel dat aangedaan is weer uit te nodigen naar een staat waarin ze zich oorspronkelijk hebben aangelegd. De embryologische ontwikkeling en daarna foetale groei stopt niet bij de geboorte. Die intrinsieke kracht tot herstel en regeneratie zit van nature in het lichaam. Het wordt gesteund door het gehele lichaam als eenheid. Zoals de mens van af bevruchte eicel al een geheel was en steeds door ontwikkelingsfasen gaat zonder ooit de eenheid te verliezen.

 Mijn missie.

Met osteopathische empathie en compassie voor het lichaam, met het lichaam aan de slag. In contact met het bindweefsel weer terug naar de intrinsieke kracht van het lichaam, de oorspronkelijke beweeglijkheid herstellen, zodat functies weer van nature vervult kunnen worden.

Middels osteopathie schep ik de voorwaarden binnen het lichaam om te genezen.

Gezondheid is het gevolg van dynamisch evenwicht in het gehele lichaam.

Een onderzoek  is daarom op het hele lichaam gericht zoals de bewegende delen maar ook alle steunweefsels en organen.

Een verlies in het dynamische lichamelijke evenwicht heeft een vermindering in gezondheid tot gevolg. Dit uit zich in bijna alle gevallen in vermindering van functie en beweging van onderdelen in het lichaam. Dit heeft weerslag op je geestelijk functioneren.
Na een nauwkeurige en weloverwogen analyse wordt een behandelplan ingezet met uitsluitend handmatige technieken.

Zo wordt niet alleen de klacht behandeld maar het hele lichaam en dus de gehele mens.

interne relaties

Alle organen hebben een relatie. Is het van binnen happy. Dan ben jij happy.

Blechschmidt embryo

Relaties ontstaan in de vroegste embryologische ontwikkeling. Ze ontstaan uit groei.

“Velen hebben al meer vrijheid van beweging, grotere fitheid en groeiende levenslust mogen ervaren. Ik ben als osteopaat bij uitstek de persoon waar onbegrepen klachten succesvol behandeld worden. Dit komt voornamelijk doordat ik als osteopaat een andere kijk heeft op lichamelijke klachten, en op deze manier voor iedereen toeent unieke oplossing kom.”

 

“Als osteopaat werk ik holistisch, coachend en stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Als  osteopaat kijk en zoek ik naar dieperliggende verbanden en oorzaken achter de klacht. Ik ga uit van een lichaam als totale eenheid, met vrijheid van beweging als doel.

 

Een paar one-liners die op osteopathie van toepassing zijn!

• De osteopaat behandelt onbegrepen klachten met zeer veel succes.

• In de topsport wordt vaak osteopathie ingezet om top prestaties te verhogen.

• Steeds meer bedrijven schakelen osteopaten in bij gezondheidsscans.

• Een osteopathie behandeling kan heel goed preventief worden ingezet.

lees hier de ervaringen van anderen

 

Ik nodig je hierbij uit om een afspraak te maken.

Mijn praktijk voer ik in Almere .

De behandelingen worden vergoed via de aanvullende zorgverzekering.

Evert-Jan Ilbrink osteopaat in Almere https://www.osteopathie-ilbrink.nl

De kosten bedragen 90 euro voor een consult in Almere

 

De osteopathie behandeling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars via het aanvullend pakket.

 

Als osteopaat ben ik aangesloten bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) en het NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) derhalve houd ik mij aan de osteopathische beroepscode  en alle regelgeving met betrekking tot de wet klachtrecht clienten zorgsector.

 

https://www.osteopathie-ilbrink.nl/NRO registratie osteopaat D.O-MRO

geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie

https://www.osteopathie-ilbrink.nl/NVO registratie osteopaat D.O-MRO

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Osteopathie

 

 

Bel nu voor een afspraak: 06 33179417

of